แผ่นดินไหวญี่ปุ่น

Tags: ,  
  • sarunwit

    เริ่มตายกันหมด ไม่ค่อยมีโพสต์

  • G.CH.S

    อ่านไม่ทัน =='

  • หลายประเทศคงเตรียมพร้อมให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะ

blog comments powered by Disqus